Det private

Den sokratiske dialog er en livgivende dialog om de ikke målbare værdier og det gode liv. Dialogen hjælper med at udvikle et sprog som rummer oplevelser og længsel efter nærvær og mening, som opleves af mennesker der står overfor de store spørgsmål i livet. Det kan være døden, det gode liv i familien eller omsorg.

Den sokratiske dialog kan anbefales:

I familien: Når vi ønsker en god oplevelse med vores familie

For den dødende og de nærmeste: En vigtig samtale inden livet slutter

For de efterladte og mennesker der er i sorg: En livgivende dialog hvor vi genopdager værdier og dømmekraft og ser verden på ny

I personalegrupper der arbejder med menneskers store spørgsmål i livet og som ønsker et nyt sprog i deres praksis

♥♥ ♥♥ ♥♥

En mor gennemføre en dialog med sin familie. Hun fyldte år og ville samle familien om en dialog. Emnet der blev valgt blev “Hvad er en god dag?” Efterfølgende fortalte moderen, at hun og hendes mand havde fået et nyt indtryk af en af deres børn under og efter dialogen. Det var de taknemmelige for, og dialogen havde været en positiv oplevelse for hele familien.

♥♥ ♥♥ ♥♥

En anden familie valgte emnet “Hvad er det gode liv?” Her kom især morfarens kærlighed til barnebarnet til udtryk igennem et eksempel, og både datter og svigersøn ønskede at de kunne få den sokratiske dialog som pædagogisk metode ind i deres barns skole.

♥♥ ♥♥ ♥♥