Referencer

”Jeg kender Kristina som en særdeles kreativ, seriøs og ansvarlig underviser og formidler. Hun er oprigtig interesseret i at skabe et konstruktivt og givende læringsmiljø for de mennesker, hun underviser. Derudover har Kristina en veludviklet pædagogisk og psykologisk forståelse for og viden om voksne mennesker i lære, forandrings- og udviklingsprocesser.”

Hanne Nørlem-Sørensen, cand. psych., pædagogisk konsulent, Danmarks Pædagogiske Universitet

stars

”Introduktionen til den sokratiske dialog som metode har været en meget energifyldt og opløftende oplevelse. Metoden giver plads til fordybelse i et emne samtidig med, at man kommer til at se de mennesker, man er i dialog med, fra mange forskellige sider. Man lærer simpelthen om og af hinanden undervejs. Der er en vidunderlig grundighed over denne form for filosoferen, og jeg ser metoden som et stærkt redskab i lederudvikling, i samarbejder og kreative processer, hvor vi har brug for hinandens viden, input og forskellighed. Kristina er insisterende og skarp i sin håndtering af de mange stemmer, der gerne vil i spil og formår at få de abstrakte begreber udmøntet i et konkret resultat, som vi kan arbejde videre med i vores hverdag. Jeg kan varmt anbefale metoden og Kristina som facilitator.”

Birgitte Sally, direktør i Sally Kommunikation.

stars

”Sokratiske dialoger er et spændende udviklingsredskab. Som deltager kom jeg i kontakt med mine egne centrale værdier gennem en fordybelse, som jeg sjældent får tid til hverdag. Det har givet mig masser af indsigt og energi. Tiden flyver af sted med denne inspirerende metode, så jeg kan kun anbefale, at man investerer rigeligt med tid for at få mest muligt med hjem. Kristina Halmø styrer processen med naturlig autoritet og behagelig jordbundenhed. Prøv det!”

Mette Bram, cand. psych., direktør & partner, Bram & Sander

stars

”Når man som jeg bliver ansat til at lægge to meget forskellige institutioner sammen, har man brug for nogle metoder til at bygge et fælles fundament op med forståelse og respekt for den forskellighed (beliggenhed, bygninger, personalenormeringer) alder og rutiner har og fortsat ønsker at bevare. Med sokratisk dialog har vi nu fået et fælles grundlag at arbejde ud fra. Filosofisk praksis har givet os et nyt redskab til at lede og løse problemer med. Jeg mener, at vi bl.a. kan bruge den sokratiske dialog i de gruppeudviklingssamtaler, vi skal til at gennemføre. Her kan vi bruge den sokratiske dialogs spørgeteknikker mv. Ideen om, at der ikke er et rigtigt eller et forkert svar, giver os muligheden for at skabe en ny form for dialog med hinanden. Det frirum dialogen skaber bevirker, at medarbejderne åbner mere op og viser mere, hvem de er, end vi er vant til.”

Britta Iwersen, leder af Institutionerne Hestehaven og Hudevad Naturbørnehave

stars

”I forbindelse med den videre udvikling af virksomheden ønskede vi, at finde en metodik som var konkret og effektiv til at skabe et fælles værdisæt for Kompetencemægleren®. Valget faldt på sokratisk dialog som den grundlæggende metode. Med meget professionel vejledning og sparring fra Kristina Halmø og Jesper Rasmussen fik vi via den sokratiske dialog udviklet en meget sigende mission for Kompetencemægleren®. Det har betydet, at vi nu er langt mere præcise i vores tilgang til såvel kunder som til vores interne processer. Sokratisk dialog kan måske – i nogens øre – lyde lidt filosofisk. Det er det absolut ikke – metoden er meget anvendelsesorienteret og sikrer resultater, som deltagerne føler ejerskab for. Det er bestemt et plus, at metoden tager sit udgangspunkt i en gammel og velafprøvet samtaleteknik – nemlig den sokratiske dialog. vi kan på det varmeste anbefale andre såvel metoden som konsulenterne Kristina Halmø og Jesper Rasmussen.

Torben Vang, direktør, Kompetencemægleren

stars

”Kristina Halmø har gennemført intern teambuilding gennem en del korte dagkurser. Kurserne blev afholdt på arbejdspladsen og involverede alle hos Anne Krogh & Co samt Copenhagen Architects. I disse kurser har Kristina med sin store psykologiske indsigt og tålmodighed været god til at fastholde os på emnet og har på den måde styrket vores samarbejde. Dette samarbejde er stadig en vigtig del af vores arbejdsdag, og noget vi alle værner om og løbende vil udbygge gennem opfølgende interne kurser med Kristina.

Kristina Halmø bruger sin store indsigt og forståelse for mennesker og psykologi uden at være ”overrulende”. På de mange kurser vi afholdt, fik hun os alle til at åbne op men samtidig med en oplevelse af at den enkeltes integritet blev respekteret. Med sin personlige arbejdsmetode, sin sikre evne til at overskue forløbet af øvelser og opgaver skabes der en tryghed omkring det, hun laver. Dette opleves både i gruppen og af den enkelte. Ingen bliver tabt, overset eller undgået og hendes evne til at lytte og så stille et klart spørgsmål er eminent og rammer meget ofte plet.

Anne Krogh har derudover haft mulighed for at drøfte ledelsesmæssige problemer. Her har Kristina fungeret som sparringspartner, og hun har med sin store indsigt i problemstillinger og løsninger på både det menneskelige plan og det mere konkrete været en stor støtte og inspirator gennem vores nu snart 3-årige samarbejde.”

Anne Krogh & Co.

stars

”Forumteater er en sjov og kreativ måde at få indblik i de konflikter, der er på arbejdspladsen. Det virker stærkere end ved blot at tale om det. Jeg har fået en større indsigt i konflikterne, dels ved selv at være med i spillene, og dels ved som publikum at se situationerne udefra. Det har gjort konflikterne meget vedkommende, og de diskussioner vi fik ud fra spillene var faktisk meget løsningsorienterede. Dagen har åbnet mine og de andres øjne for nye muligheder og løsninger.

Kristina er en fantastisk facilitator. Hun har en sjælden evne til at være deltagende og nærværende med hele sin person samtidig med, at hun hele tiden bevarer overblikket over processen. Hun formår med sit væsen og engagement at skabe en tryg og positiv stemning og give plads til, at vi selv kommer frem til indsigterne og løsningerne.”

Helle Skøt, underviser og arrangør, TEC Ballerup

stars

”Det handler ikke om at diskutere, men om at samtale, og det er faktisk en helt anden sag. I den sokratiske dialog opøver man en evne til at være lyttende og ikke positionere sig. Man efterstræber konsensus, altså at sige noget om emnet, som alle kan være med til, uden at fremtvinge enshed eller en fælles opfattelse.

En stadig fordybelse eller graven i et emne, er dét, der er målet. Vi valgte spørgsmålet: ”Hvem eller hvad, er det, der vælger i et valg (vilje)?”, og samtalen bevægede sig fra et personligt oplevet eksempel til næsten metafysiske spørgsmål, der hverken var akademiske og heller ikke vilkårlige. Efter min mening vil det være en meget fin og ”brugbar” øvelse for mennesker i alle stillinger, ledere, mellemledere, kontorpersonale mv., fordi man bliver mere opmærksom og lyttende – og det er ikke ringe, når man betænker, at alt vores arbejde egentlig er til for at gøre verden og vore omgivelser til et godt sted at være.”

Ulla Pierri Enevoldsen, universitetspræst, RUC

stars

”Som deltager i den sokratiske dialoggruppe har jeg fået et udbytte, jeg kan bruge i personlige såvel som professionelle sammenhænge. Dialoggruppen bygger nogle enkle rammer for en gensidig relation, som åbner op for nye måder at lytte i en samtale – både i forhold til indholdet af samtalen, men i ligeså høj grad i forhold til de mennesker, man interagerer med. For mig, ligger det givende i måden at give plads til både mennesker og budskab via den åbenhed, som er dialogens betingelse. Deltagerne hverken dømmer eller bedømmes, ligesom udsagn heller ikke vurderes, og dette skaber et ligeværdigt rum, som åbner op for dybder, der ofte overses i den daglige samtale og kommunikation. Dialogen er værd at huske på for de sociale relationer, men også i professionelle eller akademiske sammenhænge, når man ønsker at nå udover diskussion, teoretisk refleksion og argumentation. Det er anderledes udfordrende, fordi dialog ikke er et spørgsmål om teknik eller viden, som så ofte ellers vil være de kompetencer, der tæller i daglige. Det er dette værdigrundlag, jeg oplever som det betydningsfulde potentiale indbygget i denne dialog form.”

Rekha Larsen, kandidatstuderende. RUC

stars

”Jeg har deltaget i Sokratisk Dialog gruppe med stort udbytte. Det var meget givende at fokusere på et enkelt filosofisk spørgsmål og få det foldet ud i al sin mangfoldighed over tre eftermiddage. Jeg synes, jeg blev klogere på både mig selv og andre i processen, og på hvordan man kan strukturere en filosofisk diskussion, så man kommer i dybden. Det gør jeg gerne igen.”

Jane Meged, ph.d.. stud & koordinator, Enspac, RUC